inat

Šta je inat? Šta znači inat?

Inat je oblik svesnog ponašanja koje najčešće štetno utiče na onoga ko se inati, ali i na osobe koje trpe posledice nečijeg inata.

Motiv za ovakav oblik ponašanja jeste unutrašnja potreba ili želja čoveka da nekome nešto dokaže ili pokaže.

Inat kao oblik ponašanja može da se ispoljava aktivno ili pasivno.

Reč inat je izvedenica od turske reči inatluk. Dakle, u našem jeziku, ovo je primer za turcizam.

Poželjno je da čovek prepozna ovu manu kod sebe i aktivno radi na njenom savladavanju, u cilju očuvanja unutrašnjeg mira.

Zapamtite, inat je vaš lični teret.