povuci-potegni ili povuci potegni

Kako se piše povuci-potegni ili povuci potegni?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je povuci-potegni.

Kada se nađu glagoli koji su u suprotstavljenim ili bliskim značenjima , onda se takvi oblici pišu sa crticom. Npr. imao-nemao, hoću-neću, povuci-potegni, rekla-kazala…

Primeri u rečenicama:

Tokom njegovog studiranja sve je išlo povuci-potegni, ali kraj je bio fantastičan!

Čini mi se kao da sve to ide povuci-potegni. I dalje nisam sigurna da li će uspeti da se izbori.

Povuci-potegni i iščupaše repu!

Da se on nije predao, možda bi bilo povuci-potegni.