Jovanki ili Jovanci

Kako se piše Jovanki ili Jovanci?

Ispravan oblik glasi Jovanki.

Naime, do odstupanja u vršenju sibilarizacije dolazi kada su u pitanju lična imena, prezimena, žiteljska imena i sl.

Primeri:

Danas moram da vratim knjigu Jovanki, a nisam je još uvek pročitala.

Čula sam šta se dogodilo Jovanki, da li je dobro?

Pokloniću Jovanki svoje stare stvari.