postan ili posan

Kako se piše postan ili posan?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je postan.

Slovo t se gubi iz suglasničke grupe stn u ženskom i srednjem rodu (posna, posno) kako bi se lakše izgovarale ove reči, dok u muškom rodu pravilno je postan.

Isto pravilo važi kada se slovo t nađe u suglasničkim grupama stl, stlj, štn, tako da dolazi do uprošćavanje suglasničkih grupa.

Glagol glasi postiti.

Primeri u rečenicama:

Danica jede postan kolač.

Koliko košta postan ručak?

Ja bih jedan postan sendvič!