otkriti ili odkriti

Kako se piše otkriti ili odkriti?

Prema srpskom pravopisu pravilno je otkriti.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da zvučno slovo d ispred bezvučnog slova k prelazi u bezvučno slovo t.

Primeri u rečenicama:

Imali su sreće da su brzo otkrili lopova.

Da li ste otkrili ko je počinio zlodelo?

Otkrićemo ih vrlo brzo!