Oznaka: iz inata

inat

Šta je inat? Šta znači inat? Inat je oblik svesnog ponašanja koje najčešće štetno utiče na onoga ko se inati, ali i na osobe koje trpe posledice nečijeg inata. Motiv za ovakav oblik ponašanja jeste unutrašnja potreba ili želja čoveka da nekome nešto dokaže ili pokaže. Inat kao oblik ponašanja može da se ispoljava aktivno […]

iz inata ili izinata

Kako se piše iz inata ili izinata? Pravilno je iz inata.  Ova sintagma predstavlјa spoj predloga iz i imenice inat.  Na primer: Uradiće to iz inata.  Ako radiš to iz inata, nije dobro!