ni za šta ili nizašta

Kako se pravilno piše ni za šta ili nizašta?

Oba oblika su ispravna. Piše se, dakle, i jedno i drugo, ali su značenja različita.

Prilog nizašta se piše kao jedna reč kada znači bezrazložno, bespotrebno.

Kada je reč ništa razdvojena predlogom, piše se odvojeno, a značenje se ne menja. Dodatni primeri koji se pišu na isti način: ni za koga, ni sa kim, ni sa čim itd.

PRIMERI U REČENICI (za prvo značenje):

  • Stefan se stvarno naljutio nizašta.
  • Jesam li ja sve ovo poneo nizašta?
  • Nizašta sam kupio ovoliko voće jer ga niko ne jede.

PRIMERI U REČENICI (za drugo značenje):

  • Danilo je priznao da on ni za šta nije kriv.
  • Kako to misliš da ni za šta o toj situaciji nisi znao?
  • Ne dam te ni za šta na svetu!

F. Petković