prekosutra ili preksutra

Kako se piše prekosutra ili preksutra?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Ravnopravno se oba oblika upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Prek(o)sutra predstavlja prilog koji ima značenje posle sutrašnjeg dana.

Primeri u rečenicama:

Preksutra počinje radna nedelja.

Da li ideš prekosutra na kontrolu?

Hej, prekosutra idemo na put!