kilometar-dva ili kilometar dva?

Kako se piše kilometar-dva ili kilometar dva?

Ispravno je samo kilometar-dva.
Prilikom kombinovanja imenica i brojeva obavezno je pisanje crtice.
Treba naglasiti da je u pitanju crtica – , a ne crta — .

Primeri:

To mesto je udaljeno kilometar-dva odavde.
Prešli smo oko kilometar-dva najviše, imamo još toliko do kraja.
Posle kilometar-dva pešačenja, stigli smo kući.