odmaći ili odmaknuti

Kako se piše odmaći ili odmaknuti?

 Prema srpskom pravopisu oba glagola su pravilno napisana. Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Značenje ovog glagola jeste pomeriti se, udaljiti se sa mesta ili udaljiti se od nekog drugog.

Primeri u rečenicama:

Odmakni mi se s mesta !

Ja se neću nikad odmaći sa početka.

Da li možeš da se odmakneš?