Oznaka: krušci

krušci ili kruški

Kako se piše krušci ili kruški?Prema srpskom pravopisu ispravan je samo oblik krušci. U dativu i lokativu jednine ispravno je samo krušci.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Oblik kruški za genitiv množine je neispravan. Ispravno je samo krušaka.Ova […]