krući ili krutiji

Kako se piše krući ili krutiji?

Prema srpskom pravopisu ispravno je samo krući.

Komparativ prideva krut glasi krući.

Primeri u rečenicama:

Meni su ove sandale vrlo neudobne, gazište je kruto, a kaiši još krući.

Ne prepoznajem ga više, postao je nekako hladniji i krući.

Ne znam šta je bilo gore i kruće, ćebe ili peškiri.