Kviz Životinjsko carstvo

Draga deco, danas ćemo se malo zabaviti sa zanimljivim kvizom o životinjama. Uključićemo svoja znanja o različitim vrstama životinja, njihovim karakteristikama i ponašanjima. Kviz će sadržati 10 pitanja sa 3 odgovora pod a, b i c. Vaš zadatak je da odaberete tačan odgovor i da vidimo koliko dobro poznajemo životinje. Spremni ste? Počinjemo!

4

Kvizovi za decu

Životinjsko carstvo

Draga deco! Danas ćemo se zabaviti sa zanimljivim kvizom o zivotinjama. Koliko znate o različitim vrstama životinja i njihovim karakteristikama? Vreme je da to proverimo. Imaćete 10 pitanja sa tri moguća odgovora pod slovima a, b i c, a ja ću vam označiti koji je tačan. Spremni ste?

1 / 10

Koje životinje su najbrže u vodi?

2 / 10

Koja vrsta sisara je najveća na zemlji?

3 / 10

Koja vrsta ribe ima najveće oči?

4 / 10

Koje životinje su najveći letači na svetu?

5 / 10

Koja životinja spava najviše?

6 / 10

Šta jedu lešinari?

7 / 10

Koje životinje su najbrže na zemlji?

8 / 10

Koji je najveći sisar na svetu?

9 / 10

Koja ptica leti najbrže?

10 / 10

Koje životinje su najveći predatori na zemlji?

Your score is

The average score is 35%

0%