božiji ili božji

Kako se piše božiji ili božji?

Piše se i jedno i drugo, ali se prednost daje obliku božji.

Pridevski sufiks -ji javlja se i u obliku -iji. Oblik -iji ima prednost kod osnova koje sezavršavaju suglasničkom grupom, radi lakšeg izgovora (npr. guščiji). Pošto se osnova imenice bog završava samo jednim suglasnikom, prednost se daje nastavku -ji.

Primeri u rečenici:

Posle mnogo godina dobili su dete i to smatrali božjim darom.

Volim da odem kod babe na selo, tamo je tišina i božji mir.

Isus je sebe i svoje učenike nazivao sinovima Božjim.

Prirodni zakoni se često kose s božjim.