ni na koga ili na nikoga

Kako se piše ni na koga ili na nikoga?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni na koga.

Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd.

Primeri u rečenicama:

On ne misli ni na koga.

Ni na koga nisi imao da se osloniš?