primaći ili primaknuti

Kako se piše primaći ili primaknuti?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Ravnopravno se oba glagola upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Značenje ovog glagola jeste približiti se ili približiti nešto bliže sebi.

Primeri u rečenicama:

Primakni mi salatu da mogu da je dohvatim.

Primakao mi se previše blizu.

Da li ćeš se primaći?