Had ili had

Kako se piše Had li had?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali se koristi u različitom značenju.

Prema grčkoj mitologiji Had predstavlja boga podzemnog sveta.

Kada se had piše malim početnim slovom onda predstavlja podzemni svet tj. u figurativnom značenju pakao.

Primeri u rečenicama:

Kerber čuva ulaz u had.

Da li si gledao crtani film Herkules gde se pojavljuje i Had?

Had je bog podzemlja.