psalam ili psalm

Kako se piše psalam ili psalm?

Prema srpskom pravopisu pravilno je psalam.

Reč potiče iz grčkog jezika (psalmós).

Ranije, u starijem jeziku, postojalo je pravilo da se reč ne može završavati na dva suglasnika, osim u slučajevima da se završava na nastavke –st, -št, -zd, -žd. Tako da je suglasnička grupa –lm razbijena nepostojanim a. Danas takvo pravilo ne važi, tako da postoje reči film, monarh, tekst…

Značenje reči psalam jeste sveta pesma.

Primeri u rečenicama:

Objasnite značenje reči psalam.

Iz kog jezika potiče reč psalam?

Volela bih da pročitam neki psalam.