kuda ideš ili gde ideš

Kako se piše kuda ideš ili gde ideš?

Prema srpskom pravopisu ispravno je i jedno i drugo.

Međutim, prilog kuda češće upotrebljavamo za pravac. Sa druge strane, prilog gde koristimo uglavnom za mesto gde neko odlazi, a ređe za pravac.
Bolje je upotrebiti prilog kuda.

Primeri u rečenicama:

Samo što si došla, gde ideš sada?

Kuda ideš kada želiš da brže stigneš na posao?

Znam kuda ideš, ne moraš ništa da mi kažeš.