astal ili sto

Kako se piše astal ili sto?

U srpskom jeziku obe reči su u upotrebi.

Astal je arhaična reč, danas se više koristi reč sto.

Primeri u rečenicama:

Ovaj sto je od drveta.

Da li si postavila sto?

Sedni za sto.

Ovde možete videti astal iz dvadesetog veka.