neoklasicizam ili neo-klasicizam

Kako se piše neoklasicizam ili neo-klasicizam?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neoklasicizam.

Prefiksoidi u kvalifikativnoj funkciji poput nazovi, kvazi, nadri, pseudo, neo, eks itd. pišu se spojeno, na primer: kvazinauka, nazoviprijatelj, kvadrilekar, neoracionalizam, eksšampion.

Izraz neoklasicizam kovanica je od dve reči, grčke neos u značenju nov i latinske classis. Neoklasicizam predstavlja književni pravac koji se oslanja na klasičnu knjižavnost i posebnu pažnju pridaje savršenstvu obilka.

Primeri u rečenicama:

Da li ste se Vi bavili neoklasicizmom?

Danas smo radili epohu neoklasicizma.