kooperacija ili koperacija

Kako se piše kooperacija ili koperacija?

Ispravno je samo kooperacija.
Reč je o udvojenom volaku o koji se ne gubi kako ne bi došlo do zabune u značenju reči.

Potiče od latinskog cooperatio, što znači saradnjasarađivanje, oblik zajedničkog rada, u istim ili povezanim procesima proizvodnje. Postoji prosta kooperacija, ako svaki učesnik vrši sve operacije potrebne da se napravi proizvod i složena kooperacija, gde je izvršena podela rada, svaki se specijalizuje u pojedinim operacijama, a proizvod je gotov kad prođe kroz sve operacije.

Primeri u rečenicama:

Pratićemo rad ove kooperacije od početka do njenog kraja.

Kooperacija može biti prosta i složena.

Poslove koje nećemo moći obavljati samostalno, uradićemo u kooperaciji.