na svetu ili u svetu

Kako se piše na svetu ili u svetu?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo.

Na svetu se koristi kada se rečenica odnosi na nešto što se nalazi na planeti Zemlji.

Reč svet je zajednička imenica i piše se malim početnim slovom.

Primeri u rečenicama:

To je najređa vrsta gorile na svetu.

Da li igde na svetu postoji takvo mesto?

Italija je najlepša država na svetu!

U svetu se koristi kada se rečenica odnosi na ljude, na nešto što je među ljudima.

Primeri u rečenicama:

U svetu je od posledica zaraze korona virusa preminulo pola miliona ljudi.

Koliko je ljudi u svetu koji vole Bitlse?