novozelandski ili novo-zelandski

Kako se piše novozelandski ili novo-zelandski?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše novozelandski.

Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski-ški-čki pišu se uvek spojeno.

Dakle, sastavljeno se pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice (novogodišnji, brzohodan, vodonosan, krivičnopravni, novosadski itd.)

Primeri u rečenicama:

To su novozelandski proizvodi.

Da li ćeš obići novozelandsko ostrvo?