primedba ili primetba

Kako se piše primedba ili primetba?

Prema srpskom pravopisu pravilno je primedba.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti, tako da bezvučno slovo t ispred bezvučnog slova b prelazi u zvučno slovo d.

Primeri u rečenicama:

Da li imate neku primedbu na uslugu u ovom restoranu?

Napišite primedbu ukoliko je imate.

Hej, imam primedbu na uslugu!