Kategorija: Slovo H

horistkinja ili horiskinja

Kako se piše horstkinja ili horiskinja?Pravilno se piše horistkinja.Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Horistkinja nam je zadala vežbe za pevanje koje moramo raditi kod kuće.Da li znaš gde je horistkinja.Hej, ova horistkinja je sjajna!

holograf ili hologram

Kako se piše holograf ili hologram?Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitim kontekstima.Holografija je reč grčkog porekla (holographía). HolografijaHolograf predstavlja dokument koji je osoba svojom rukom napisala.Hologram predstavlja snimak koji je dobijen uz pomoć holografije, pri čemu se dobija trodimenzionalna slika.Primeri u rečenicama:Čiji je ovo holograf?Zanima me da vidim taj […]

hohštapler ili hoštapler

Kako se piše hohštapler ili hoštalpe?Prema srpskom pravopisu pravilno je hohštapler.Imenica je nemačkog porekla (Hochstapler).Značenje ove reči jeste varalica, prevarant.Primeri u rečenicama:Nisam mogla da verujem da je Janko hohštapler!Taj advokat je hohštapler.Da li znaš da je Bojan hohštapler?

hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše hoću-neću ili hoću neću?Prema srpskom pravopisu pravilno je hoću-neću.Kada se nađu glagoli koji su u suprotstavljenim ili bliskim značenjima , onda se takvi oblici pišu sa crticom. Npr. povuci-potegni, imao-nemao, rekla-kazala…Hoću-neću predstavlja i naziv korovske biljke (Capsella bursa-pastoris).Primeri u rečenicama:Ne volim kad je sve tako hoću-neću.Povuci-potegni i iščupaše repu!Da li si uvek […]

hoćemo li ili hoćemoli

Kako se piše hoćemo li ili hoćemoli?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše hoćemo li.Upitna rečca li se uvek piše odvojeno kada stoji s glagolom koji je u prezentu. Npr. volimo li, želimo li, jedeš li…Primeri u rečenicama:Hoćemo li danas da jedemo čorbu?Hoćeš li da se pokreneš?Hoćemo li da budemo kreativni?

hlepčić ili hlebčić

Kako se piše hlepčić ili hlebčić?Prema srpskom pravopisu pravilno je hlepčić.U srpskom jeziku u ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po zvučnosti tako da zvučno slovo b ispred bezvučnog slova č prelazi u slovo p.Primeri u rečenicama:Molim Vas, daćete mi jedan hlepčić.Da li želite ovaj hlepčić?Hej, jako je ukusan ovaj hlepčić!

histerisati ili histerizirati

Kako se piše histerisati ili histerizirati?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali u različitom značenju.Ukoliko želimo da kažemo da neko ima histeričan napad ili se ponaša histerično, besni i slično, onda se upotrebljava glagol histerisati.U slučajevima kada neka druga osoba izaziva histeriju kod nekog onda koristimo glagol histerizirati.Primeri u rečenicama:Ne mogu više […]

hipokoristik ili hipokoristika

Kako se piše hipokoristik ili hipokoristika?Prema srpskom pravopisu pravilno je hipokoristik.Reč je grčkog porekla (hypokoristikós).Značenje ove reči jesteš umilan.Hipokoristik se formira kada želimo nekome da tepamo.Npr. dekica,  maca, Anica, Emica…Primeri u rečenicama:Hipokoristik od imenice deka jeste dekica.Da li znaš kako se grade hipokoristici?Hipokoristik od imenice noga je nogica.

hipodrom ili hipodrum

Kako se piše hipodrom ili hipodrum?Prema srpskom pravopisu pravilno je hipodrom.Reč je grčkog porekla – hippódromos, gde híppos znači konj, a  drómos  znači staza, put, trkalište.Primeri u rečenicama:Volim da idem na hipodrom.Da li si ikada bio na hipodromu?Hej, na hipodromu ima lepih konja!

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan?Prema srpskom pravopisu pravilno je hiperaktivan.Prefiks hiper- znači preko, nad, iznad, piše se spojeno u složenicama. Npr. hiperprodukcija, hipertireoza, hiperplazija, hipertoničan, hipertrofija, hipermarket…Primeri u rečenicama:Ovo dete je zaista hiperaktivno.Da li ti smetaju osobe koje su hiperaktivne?Prekini da budeš toliko hiperaktivan!