sa nikim ili ni sa kim

Kako se piše sa nikim ili ni sa kim?

Pravilno je napisati ni sa kim.

Ako želimo da napišemo da nam, recimo, niko nije pravio društvo u odlasku ili boravku na nekom mestu, koristićemo ovaj izraz.

Negaciju upitne zamenice sa kim gradimo koristeći negativni veznik ni.

Negativni veznik ni spada u nepromenjivu grupu reči.

Primeri u rečenici:

S kim si bila u bioskopu? Ni sa kim, išla sam sama.

Neću ni sa kim da idem, svi savetuju da smanjimo kontakte na minimum zbog ove situacije.