horistkinja ili horiskinja

Kako se piše horstkinja ili horiskinja?

Pravilno se piše horistkinja.

Imenica je stranog porekla, tako da ne dolazi do pravila odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.

Primeri u rečenicama:

Horistkinja nam je zadala vežbe za pevanje koje moramo raditi kod kuće.

Da li znaš gde je horistkinja.

Hej, ova horistkinja je sjajna!