kontingent ili kontigent

Kako se piše kontingent ili kontigent?

Iako se u govoru neretko čuje kontigent, ispravno je samo kontingent.

Od nemački Kontingent, a prema latinskom contingere znači dosegnuti, domoći se. U trgovini se odnosi na unapred ugovorenu ili raspoloživu količinu robe za prodaju, uvoz, izvoz itd. U vojnoj terminologiji odnosi se na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava s kojima učestvuje u kakvoj međunarodnojo političko-vojnoj akciji.

Primeri u rečenicama:

Prvi kontingent od sto hiljada maski stigao je u Srbiju.

Kontingent od hiljadu knjiga predat je u ponedeljak.

Dogovoreno je da ruski kontingent ima pet bataljona.