autobiografija ili auto-biografija

Kako se piše autobiografija ili auto-biografija?

Pravilno se piše autobiografija.

Ukoliko prefiks auto- znači sopstven, tada se reči pišu spojeno bez crtice: autopilot, autoportret, autosugestija, autobiografija…

Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski. Tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-guma, auto-škola…

Primeri u rečenicama:

Napisala sam autobiografiju.

Da li si pročitala njenu autobiografiju?

Hej, ta knjiga je njegova autobiografija.