aparthejd ili aparhejd

Kako se piše aparthejd ili aparhejd?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aparthejd.

Značenje ove imenice jeste ,,odvojenost”. Aperthejd je bio socijalni sistem gde je postojala u 20.veku rasna segregacija i diskriminacija.

Reč potiče afričke reči apartheid.

Primeri u rečenicama:

Aparthejd je stvoren pod uticajem rasizma.

Kada je ukinut aparthejd?

Zaista nikada nisam čula za aparthejd.