pauci ili paukovi

Kako se piše pauci ili paukovi?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Imenica pauk ima dvojnu množinu koju možete videti u tabeli po padežima.

Padežjedninamnožina
Nominativpaukpauci/paukovi
Genitivpaukapauka/paukova
Dativpaukupaucima/paukovima
Akuzativpaukapauke/paukove
Lokativpaukupaucima/paukovima
Vokativpaučepauci/paukovi
Instrumentalpaukompaucima/paukovima

Primeri u rečenicama:

Bojim se da ovde ima previše paukova!

Ah, hoće li otići ovi pauci?

Paukovi ga plaše.