u pravu ili upravu

Kako se piše u pravu ili upravu?

Priloška rečca u se piše odvojeno od reči uz koju stoji, pa se, shodno tome, u srpskom jeziku piše u pravu. Ukoliko bi napisali upravu, to bi se odnosilo na imenicu uprava u lokativu.

Primeri u rečenici:

Bili ste u pravu.

Tako je, u pravu si!