Kategorija: Slovo E

efikasno ili neefikasno

Kako se piše efikasno ili neefikasno? Pravilno se piše spojeno neefikasno. Pravilo: Kada se rečca NE piše sastavljeno? Rečca “NE” se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).

genij ili genije

Kako se piše genij ili genije? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku. Primeri u rečenicama: Mladen je zaista genije! Fascinirana sam kada upoznam nekog ko je genij. Da li si upoznao tog čoveka? Zaista je genije!

evro ili euro

Kako se piše evro ili euro? Prema srpskom pravopisu piše se evro. Evro je skraćenica reči Evropa tj. evropski. Množina od evro je evri. Primeri u rečenicama: Da li je ovo zaista jedan evro? Piće košta jedan evro. Da li ovaj suvenik košta samo jedan evro?

eventualno ili eventuelno

Kako se piše eventualno ili eventuelno? Prema srpskom pravopisu pravilno je eventualno. Reč je latinskog porekla (eventuale). Značenje ove reči – pod izvesnim uslovima, zavisno od okolnosti. Primeri u rečenicama: Ove godine bih eventualno posetila Grčku. Da li bi eventualno mogla da doneseš jagode ako ti je zgodno? Ne treba ništa, eventualno bi mogao da […]

evanđelje ili jevanđelje

Kako se piše evanđelje ili jevanđelje? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna i ravnopravno se koriste u srpskom jeziku. Poreklo ove reči je grčko (ευαγγέλιον, euangélion) što znači „dobra vest“. Značenje ove reči u religiji jeste učenje o iskupljenju ljudi od greha preko Hristvog žrtvovanja na krstu. Primeri u rečenicama: Bog nam je dao […]

evaluacija ili evaulacija

Kako se piše evaluacija ili evaulacija? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše evaluacija. Reč je francuskog porekla (évaluation) tj. od latinskog evaluatio. Značenje ove reči jeste određivanje vrednosti, ocenjivanje, procenjivanje. Primeri u rečenicama: Kada će biti evaluacija? Evaluacija gradiva biće 27. septembra. Hej, počinje evaluacija!

etar ili eter

Kako se piše etar ili eter? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna. Upotrebljavaju se u srpskom jeziku ravnopravno. Reč je grčkog porekla i predstavlja nebeski prostor,nebo, nebeski vazduh… Primeri u rečenicama: Otišlo je sve u etar! Kakva je supstanca etar? More je gusti eter.

espreso ili ekspreso

Kako se piše espreso ili ekspreso? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše espresso. Reč je italijanskog porekla (espresso). Espreso predstavlja specijalno pripremljen napitak filtriranjem kafe na aparatu za kafu. Primeri u rečenicama: Želim da poručim jedan espreso. Da li želite espreso sa hladnim ili toplim mlekom? Hej, donesi mi espreso!

erudit ili erudite

Kako se piše erudit ili erudite? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše erudit ili erudita. Reč je latinskog porekla (eruditus) što znači obrazovan, načitan, učen čovek, čovek koji poseduje veliko znanje. Primeri u rečenicama: Možemo reči da je on erudit. Da li si ikada upoznala erudita? Zaista bi mi bila čast da upoznam takvog erudita.

erkondišn ili erkodišn

Kako se piše erkondišn ili erkodišn? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše erkondišn. Reč je engleskog porekla (air-conditioner). Značenje ove reči je klima uređaj, što je i pogodnije koristiti u srpskom jeziku. Primeri u rečenicama: Leti ne mogu da živim bez erkondišna (klima uređaja). Pokvario se erkondišn! Da li imate erkondišn?