etar ili eter

Kako se piše etar ili eter?

Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna. Upotrebljavaju se u srpskom jeziku ravnopravno.

Reč je grčkog porekla i predstavlja nebeski prostor,nebo, nebeski vazduh…

Primeri u rečenicama:

Otišlo je sve u etar!

Kakva je supstanca etar?

More je gusti eter.