foto-aparat ili foto aparat

Kako se piše foto-aparat ili foto aparat?

Prema srpskom pravopisu pravilno je foto-aparat.

Prefiks foto- kada označava fotografski se piše sa crticom.Npr. foto-model, foto-reporter, foto-izložba…

Prefiks foto- se kada znači fotografski piše spojeno kada drugi deo reči ne može biti samostalan. Npr. fotografija, fotograf.

Primeri u rečenicama:

Dobila je na poklon foto-aparat.

Vau, imaš najmoderniji foto-aparat!

Da li bi volela da imaš profesionalni foto-aparat?