ispravci ili ispravki

Kako se piše ispravci ili ispravki?

Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.  

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti –ci (ispravci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti –ki (ispravki).  Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na -a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.  

Na primer:

Hvala ti na ispravci!

Ali i: Otišao je da vidi šta ima od ispravki na testu.