evanđelje ili jevanđelje

Kako se piše evanđelje ili jevanđelje?

Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna i ravnopravno se koriste u srpskom jeziku.

Poreklo ove reči je grčko (ευαγγέλιον, euangélion) što znači „dobra vest“.

Značenje ove reči u religiji jeste učenje o iskupljenju ljudi od greha preko Hristvog žrtvovanja na krstu.

Primeri u rečenicama:

Bog nam je dao četiri jevanđelja.

Koje jevanđelje je istinito?

Šta je evanđelje?