anglicizam ili anglizam

Kako se piše anglicizam ili anglizam?

U srpskom pravopisu oba su pravilna i ravnopravno se koriste.

Reč je engleskog porekla. Anglizam predstavlja prepoznatljivu reč preuzetu iz engleskog jezika prilagođena nekom drugom jeziku.  

Primeri u rečenicama:

Anglicizam je reč stranog porekla.

Da li znaš šta znači reč anglizam?

Hej, pa zaboravila si da on ne voli da koristi anglizme!