preći ću ili prećiću

Kako se piše preći ću ili prećiću?

Prema srpskom pravopisu pravilno je preći ću.

Kad god se glagol završava na nastavak –ći, u budućem vremenu (futur I), piše se odvojeno od pomoćnog glagola hteti.

Promenu po licima možete videti u tabeli.

Liceglagol, futur I
japreći ću
tipreći ćeš
on/ona/onopreći će
mipreći ćemo
vi/ Vipreći ćete
oni/onepreći će

Primeri u rečenicama:

Preći ću danas pet kilometara.

Preći ćemo danas sve, zar ne?

Preći ćete ovaj put i naići ćete na hotel.