prianjati ili prijanjati

Kako se piše prianjati ili prijanjati?

Prema srpskom pravopisu pravilno je prianjati. Slovo j se nikada ne piše na spoju složenica gde se nalaze glasovi i i a.

Glagol prianjati je nesvršeni glagol. Svršeni glagol glasi prionuti koji znači priljubiti se, započeti neki posao. Imenica glasi prianjanje.

Primeri u rečenicama:

    Da bi osoba prianjala na posao, potrebno je da voli taj posao.

    Da li rado prianjaš na posao?

    Obe površine prianjaju jedna na drugu.