Dosada

Šta je Dosada?

Dosada predstavlja osećaj nezadovoljstva i neuspeha u ostvarivanju sopstvenih želja i potreba. Ona se može javiti u situacionoj formi, koja se odnosi na konkretne okolnosti koje nisu zadovoljavajuće ili u strukturalnoj formi, koja se odnosi na subjektivni stav prema životu, karakterizovan nemogućnošću da se utvrde vlastite želje i potrebe. Dosada može biti povezana sa depresijom, apatijom i anksioznošću i može dovesti do negativnih posledica poput gubitka motivacije, smanjenja radne i socijalne funkcije. Kako bi se prevazišla dosada potrebno je raditi na identifikaciji i ostvarivanju sopstvenih ciljeva i potreba, kao i na unapređenju kvaliteta svakodnevnog života.