Kategorija: Slovo J

evanđelje ili jevanđelje

Kako se piše evanđelje ili jevanđelje? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna i ravnopravno se koriste u srpskom jeziku. Poreklo ove reči je grčko (ευαγγέλιον, euangélion) što znači „dobra vest“. Značenje ove reči u religiji jeste učenje o iskupljenju ljudi od greha preko Hristvog žrtvovanja na krstu. Primeri u rečenicama: Bog nam je dao […]

opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo

Kako se piše opet Jovo nanovo ili opet jovo nanovo? Prema srpskom pravopisu pravilno je opet Jovo nanovo. Vlastista imena i prezimena kada se upotrebljavaju figurativno, uvek se pišu velikim početnim slovom. Npr. to su Robinzoni modernog vremena. Primeri u rečenicama: A od ponedeljka opet Jovo nanovo! Sve će proći, pa će od oktobra biti […]

južnokorejski ili južno-korejski?

Kako se piše južnokorejski ili južno-korejski? Jedini ispravan oblik je južnokorejski.Prilikom građenja prisvojnih prideva od višečlanih geografskih imena pridev se piše spojeno. Do odstupanja od pravila dolazi jedno kada se prisvojni pridev izvodi nastavcima –ov ili –in, u tom slučaju piše se odvojeno.Takođe, treba napomenuti da se ovakvi pridevi pišu malim početnim slovom. Primeri: Da […]

južnoamerički ili južno-američki

Kako se piše južnoamerički ili južno-američki? Jedini ispravan oblik je južnoamerički. Prilikom građenja prisvojnih prideva od višečlanih geografskih imena pridev se piše spojeno. Do odstupanja od pravila dolazi jedno kada se prisvojni pridev izvodi nastavcima –ov ili –in, u tom slučaju piše se odvojeno.Takođe, treba napomenuti da se ovakvi pridevi pišu malim početnim slovom. Primeri: […]

jutros ili ujutro

Kako se piše jutros ili ujutro? Ispravna su oba oblika. Međutim, postoji mala razlika u značenju.Oblik jutros ćemo upotrebiti kada mislimo na današnje jutro.Dakle, jutros = danas ujutro.Oblik ujutro možemo upotrebiti za bilo koje jutro. Primeri: Jutros sam malo zakasnila u školu.Da li te je jutros probudila galama?Možeš joj pisati bilo kada, ja joj obično […]

jeste li ili jesteli

Kako se piše jeste li ili jesteli? Ispravno je jedino jeste li. U pitanju je oblik prezenta glagola jesam i upitna rečca li.   Isto važi i za ostala lica prezenta (jesi li). Primeri: Jeste li znali  odgovore na sva pitanja? Jeste li čuli da se naša drugarica Kristina udala? Jeste li sigurno u to […]

Jevrej ili Jevrejin

Kako se piše Jevrej ili Jevrejin? Ispravna su oba oblika. Dakle, i Jevrej i Jevrejin. Prisvojni pridev ima samo oblik  jevrejski. Primeri: Nismo znali ništa o njegovom životu, osim da je bio Jevrej. Gledali smo tužan film o jednom Jevreju i njegovoj porodici. Bio je Jevrejin i rado nam je pričao priče o svom detinjstvu.

jeti ili Jeti

Kako se piše jeti ili Jeti? Piše se malim početnim slovom, dakle, jeti. Nazivi mitoloških bića pišu se malim početnim slovom (vila, sirena, anđeo i sl) Primeri: To je bio jeti, snežni čovek Himalaja. Na Himalajima živi jeti. Pričao nam je priče o jetiju, velikom, snežnom čoveku.

julijanski kalendar ili Julijanski kalendar

Kako se piše julijanski kalendar ili Julijanski kalendar? Ispravno je julijanski kalendar. Oblik julijanski je prisvojni pridev. Prisvojni pridevi koji se završavaju na – ski, – čki i – ški pišu se malim početnim slovom (srpski, nemački i sl). Primeri: U Srbiji 13. januara čekamo Novu godinu po julijanskom kalendaru. Neke zemlјe koriste gregorijanski, a neke […]

jun ili juni

Kako se piše jun ili juni? Ispravno je i jun i juni. Međutim, u svakodnevnoj komunikaciji češće se čuje oblik jun. Takođe, oblik genitiva glasi isklјučivo juna. Primeri: Kada budemo završili školu biće već jun. Hteli smo da odemo u maju na more, ali smo odlučili da to ipak bude juni. Jun je naš srećni […]