genij ili genije

Kako se piše genij ili genije?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Primeri u rečenicama:

Mladen je zaista genije!

Fascinirana sam kada upoznam nekog ko je genij.

Da li si upoznao tog čoveka? Zaista je genije!