eventualno ili eventuelno

Kako se piše eventualno ili eventuelno?

Prema srpskom pravopisu pravilno je eventualno.

Reč je latinskog porekla (eventuale).

Značenje ove reči – pod izvesnim uslovima, zavisno od okolnosti.

Primeri u rečenicama:

Ove godine bih eventualno posetila Grčku.

Da li bi eventualno mogla da doneseš jagode ako ti je zgodno?

Ne treba ništa, eventualno bi mogao da kupiš kafu.