elasticitet ili elastičnost

Kako se piše elasticitet ili elastičnost?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo.

Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju.

Elasticitet/elastičnost znači da neki materijali nakon prestanka delovanja neke sile mogu da se vrate u prvobitni oblik.

Primeri u rečenicama:

Elastičnost ovom materijalu nije jača strana.

Koji su to materijali koji imaju dobar elasticitet?

Hej, pa ovo je veoma elastično!