nijedanput ili ni jedanput

Kako se piše nijedanput ili ni jedanput?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nijedanput.

Pomoćna reč put se piše spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput, nijedanput, odjedanput.

Međutim, piše se odvojeno oblik puta: dva puta, tri puta, četiri puta…

Nijedanput se najčešće piše u značenju ni jedan jedini put, kako se i preporučuje pisati.

Primeri u rečenicama:

Nisi nijedanput došao kod nas!

Nijedanput nisi pogledala u mene.