pastrmci ili pastrmki

Kako se piše pastrmci ili pastrmki?

Prema srpskom pravopisu pravilno je u dativu i lokativu jednine pisati pastrmci, dok u genitivu množine pravilno je pastrmki.

U dativu i lokativu jednine je izvršena sibilarizacija, pri čemu slovo k ispred slova i prelazi u slovo c.

Padežjedninamnožina
Nominativpastrmkapastrmke
Genitivpastrmkepastrmki
Dativpastrmcipastrmkama
Akuzativpastrmkupastrmke
Lokativpastrmcipastrmkama
Vokativpastrmkopastrmke
Instrumentalpastrmkompastrmkama

Primeri u rečenicama:

Možeš li mi reći nešto o ovoj pastrmci? Kako si je spremio?

Šta ćeš dodati ovoj pastrmci da bi bila ukusnija?

Sadržaj masti je niži u pastrmci.