krejon ili kreon

Kako se piše krejon ili kreon?

Iako se u govoru neretko čuje oblik kreon, prema srpskom pravopisu ispravno je samo krejon.
Ova reč  potiče od francuskog crayon, a sonant j se nalazi u osnovi ove reči i piše se i izgovara u svim oblicima jednine i množine.

Imenica krejon označava vrstu olovke u boji koja se upotrebljava u slikarstvu ili olovke za šminkanje očiju.

Primeri u rečenicama:

Obožavam da se šminkam, ali krejon ne umem da nanesem.

Kupila sam dva krejona i maskaru.

Volim da koristim krejon, ali mislim da mi ne stoji baš dobro.