nadasve ili nada sve

Kako se piše nadasve ili nada sve?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadasve u značenju iznad svega, više od svega.

Primeri u rečenicama:

On je nadasve pesnik.

Ipak ćeš to uraditi nadasve posledicama koje će to ostaviti?

Međutim, predlozi nad, pod, pred dobijaju a ispred instrumentala mnom i zameničkih enklitika, pa se u tom slučaju piše odvojeno, npr: nada mnom, preda mnom, poda mnom itd.